Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických ...
Obr. 1-1 Napájení stejnosměrné trakční sítě 3 kV z energetické trojfázové soustavy Obr. 1-2 Napájení jednofázové trakční sítě 15 kV, 16 2/3 Hz z vlastního zdroje 1f, 16 2/3 ... spojení v trakční ...
Trakce v železniční dopravě – Publikace
... jako na stejnosměrné soustavě. Opravy trakčního vedení se nesmí na rozdíl oproti stejnosměrné soustavě provádět pod napětím, protože opravárenské vozy nejsou na provoz pod střídavým napětím ...
Microsoft Word - Přehled KO s EFCP_v2.doc
Pro použití na celostátních drahách jsou nově navrženy KO, které splňují požadavek na odolnost vůči rušivému zpětnému proudu min. 1,3 A v kmitočtovém pásmu 75...
Rozhodnutí Komise
a kolejových vozidel, jež přispívají k funkčnosti systému a mají být uvedeny do provozu po vstupu směrnice v platnost. Vysokorychlostní vlaky mají odpovídající...
Microsoft Word - S11
– hybridní vozidla, elektrický provoz o napěťové soustavě 600 V (stejnosměrná) / nezávislá trakce (diesel)
stejnosměrná trakce ( 3000 Vss ) :: MSTS blažovák
Elektrická trakce má v zimním období plno práce. Stejně je na tom i práce motorových vozů. 1. 50 minut bude trvat jízda MOs Skalka - Polana určeného především studentům vracejícím se domů. 2. 45 minut ...
mapa.cdr
Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových. odděleně vedená kolej dvou- nebo vícekolejné tratě; obvyklý směr jízdy. číslo tratě podle knižního...
Elektrizace trati Kadaň – Karlovy Vary
... svých posledních výkonů v čele nákladních vlaků na podkrušnohorské magistrále. Dne 11. 6. 2006 projíždí pod novým trakčním vedením stejnosměrné soustavy u napájecí stanice Kadaň. (foto Milan Šrámek)
Lokomotiva řady 372, 371 (ES 499.2) | Atlas Lokomotiv
... indikujícího napájecí soustavu. Trakční obvod je dále odlišný pro stejnosměrný a střídavý systém. Na stejnosměrném systému proud protéká do elektromagnetického hlavního vypínače, který je situován do ...
Nové normy ČSN (28) - Časopis Elektro - Odborné časopisy
... mají zajišťovat napájení trakčních soustav. V této směrnici pro použití jsou uvedeny charakteristiky a parametry zařízení používaných pro měření, řízení a ochranu stejnosměrných trakčních soustav.
Kolín – Multimediaexpo.eu
doprava byla zahájena roku 1845, max. traťová rychlost 160 km/h, stejnosměrná trakční soustava 3 kV od roku 1957
Železniční napájecí soustava – Wikipedie
... prakticky hranici stejnosměrné soustavy, vyšší napětí by bylo obtížně zvládnutelné jak z hlediska izolačního stavu trakčního obvodu včetně motorů, tak i napětí mezi lamelami komutátorů trakčních ...
Železničář | Evropa pod měděnou pavučinou aneb souboj ...
... letech se měděná pavučina stejnosměrné soustavy rozprostřela nad hlavními tratěmi v severní polovině republiky. V letech 1961 až 1970 vyrostlo trakční vedení v průměru na 150 kilometrech tratí ročně.
Gen
... proudové soustavy trakčního rozvodu, vozidla pro závislou a nezávislou trakci, vozidla pro stejnosměrné soustavy, vozidla pro jednofázovou soustavu s frekvencí 50 Hz, vozidla pro trojfázovou soustavu ...
Elektrická trakce - Úvod do elektrické trakce
... do série. Stejnosměrné soustavy jsou napájeny z trakčních měníren. Druhým typem jsou střídavé soustavy, které jsou napájeny z trakčních transformoven. Použitím vyšší hodnoty střídavého napětí lze ...
Střídavá trakční soustava - Stahovačky - přežitek nebo ...
... vzniku střídavé trakční soustavy bylo též uvažováno použití oboustranně napájených úseků (jako na trakci stejnosměrné), kde by transformátory v sousedních NS byly připojené vždy mezi stejné fáze ...
vagonářské muzeum - Jediné muzeum v ČR zaznamenávající ...
... jednotek na stejnosměrných trakčních soustavách 3 kV i 1,5 kV (Praha a okolí). Konstrukční požadavek byl i na provoz více jednotek spojených do jednoho vlaku (až 3 jednotky, tj. až 12 vozů) s ...
lokomotivy - návěsti | návěsti speciálního určení
začátek stejnosměrné trakční soustavy » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený dvěma vodorovnými pruhy symetricky umístěnými v úhlopříčce ...
Elektrifikace českých železnic
První napájecí soustavy na střídavý proud se objevují po roce 1892. Největší zásluhu na vývoji trakčních soustav a lokomotiv se střídavým proudem měl maďarský technik a vynálezce Kálmán Kandó ...
50 plus moms mature hardcore šukání dcery pornopovídky